Pre Junior

 

 

Là chương trình phát triển tư duy Mỹ Thuật sáng tạo đặc biệt được áp dụng phổ biến cho trẻ Mầm Non.

Tập trung phát triển cho trẻ những kỹ thuật tạo hình, tạo nét, phối màu.

Tăng cường khả năng tập trung và ghi nhớ của bé ở giai đoạn đầu phát triển

Phát triển khả năng sáng tạo, kích hoạt não phải và tính thẩm mỹ cho bé dựa trên phương pháp Montessori Art.

 

Một Số Hình Ảnh Lớp Học Tiêu Biểu: 

 

a

b

c

d

- BRAIN ART SCHOOL -

 

 

Đăng ký học