Intermediate

 

Chương trình học của lớp Intermediate giúp các em sẽ đi sâu hơn trong việc nghiên cứu đề tài có tính đa dạng phong phú, phương pháp sáng tác, giải quyết các vấn đề về ý tưởng.

Mục đích:Tìm hiểu nội dung và chủ đề ở mức độ rộng hơn, khám phá thế giới cuộc sống bên trong, bên ngoài của các em thông qua các bài vẽ có sự đa dạng phong phú về đề tài, thể hiện cá tính sáng tạo riêng biệt của các em. Qua đó giúp các em hiểu biết sâu hơn về ý nghĩa của đề tài cũng như cuộc sống bên trong các bức tranh mà các em vẽ, mở rộng kiến thức, tư duy nghệ thuật, lĩnh hội tinh thần nghệ thuật hội họa thông qua đường nét, màu sắc, tính biểu cảm của các sự vật trong tranh vẽ.

Ngoài ra ở cấp độ này các em sẽ học cách thể hiện ý tưởng, tìm sự khác biệt cho một vấn đề, lập luận bảo vệ ý tưởng của mình (khuyến khích những suy nghĩ mới mẻ, tính độc lập tự tin, khẳng định bản thân mình, thể hiện quan điểm cá nhân).   

 

Đăng ký học