Basic

 

Chương trình học của lớp Basic ngoài kỹ thuật nền tảng đã được học ở các lớp dưới, ở lớp này các em sẽ được học về tạo hình căn bản, tính biểu cảm, nghệ thuật dùng màu sắc, ánh sáng trong tranh. Khám phá và ứng dụng họa tiết trang trí (pattern) ở mức độ cao hơn, tìm ý tưởng cho bài vẽ sáng tạo cá nhân với phương pháp: đặt câu hỏi –  giải pháp – sự khác biệt - lập luận - giải quyết vấn đề. Giới thiệu cho các em về nghệ thuật truyện tranh, hoạt hình (cartoon, comic)

 

brainart

brainart

brainart

brainart

brainart

- Brain Art School- 

Đăng ký học