Advance

 

Chương trình học của lớp Advance là một chương trình đặc biệt, cũng là lớp cao nhất của hệ thống cấp độ học tại Brain Art. Ngoài các bài vẽ chuyên sâu khám phá các chủ đề các em sẽ được biết thêm về nghệ thuật minh họa, thiết kế, lịch sử nghệ thuật nói chung, tìm hiểu về các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, khám phá thế giới nghệ thuật đa phương tiện. 

Mục đích của chương trình này ngoài những bài vẽ thuộc k năng chuyên môn các em sẽ được học cách thể hiện quan điểm nghệ thuật cá nhân của mình, cách làm việc nhóm, phát triển các ý tưởng nghệ thuật, đưa ra phương án thảo luận giải quyết vấn đề. Tìm hiểu thêm về một số lĩnh vực nghệ thuật khác, nâng cao kiến thức, k năng cũng như sự hiểu biết về nghệ thuật, giá trị của nghệ thuật mang lại cho cuộc sống.

 

Đăng ký học